"step" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

step rzeczownik

rzeczownik + step
Kolokacji: 57
stone step • dance step • porch step • marble step • baby step • courthouse step • church step • ...
step + rzeczownik
Kolokacji: 18
step pyramid • step process • step brother • step change • step stool • ...
step + czasownik
Kolokacji: 98
step leading • step takes • step comes • step makes • step includes • step involves • step brings • step goes • step leading up • ...
czasownik + step
Kolokacji: 99
take steps • step required • step needed • hear steps • watch one's step • see step • fall into step • walk with steps • climb the steps • ...
przymiotnik + step
Kolokacji: 324
important step • major step • small step • big step • unusual step • final step • necessary step • front step • significant step • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 92
2. major step = poważny krok major step
4. big step = duży krok big step
5. unusual step = niezwykły krok unusual step
  • Gregory was also asked why he had taken the unusual step of trying to change his own parents.
  • But making a partnership the center of an ad campaign is an unusual step.
  • This was a highly unusual step, which had not been taken for many years.
  • She could ask a federal judge to delay the civil case, an unusual step.
  • This would be a highly unusual step for the firm.
  • As a result of this decision, there were no stars in the production, another unusual step.
  • This is a very unusual step for a governor to take.
  • Others countries have taken the unusual step of adopting such a law.
  • The government has taken the unusual step of asking for the maximum: 215 years.
  • Even so, American officials said this was a highly unusual step.
6. final step = ostatni krok final step
7. necessary step = niezbędny krok necessary step
8. front step = krok frontu front step
9. significant step = znaczący krok significant step
11. quick step = szybki krok quick step
12. logical step = logiczny krok logical step
13. giant step = ważny krok, postęp giant step
15. far step = daleko krok far step
16. top step = najwyższy krok top step
18. bold step = śmiały krok bold step
19. short step = krótki krok short step
20. tentative step = niepewny krok tentative step
21. simple step = prosty krok simple step
22. crucial step = decydujący krok crucial step
23. slow step = wolny krok slow step
24. initial step = krok pierwszej litery initial step
26. wooden step = drewniany krok wooden step
27. huge step = wielki krok huge step
28. drastic step = drastyczny krok drastic step
29. key step = kluczowy krok (np. ku rozwiązaniu jakiegoś problemu) key step
30. critical step = kluczowy krok critical step
31. extra step = dodatkowy krok extra step
32. bottom step = krok spodu bottom step
33. wide step = szeroko zakrojony krok wide step
34. essential step = niezbędny krok essential step
35. great step = wielki krok great step
36. new step = nowy krok new step
37. good step = dobry krok good step
38. basic step = podstawowy krok basic step
39. broad step = szeroki krok broad step
40. immediate step = natychmiastowy krok immediate step
41. late step = spóźniony krok late step
42. steep step = gwałtowny krok steep step
43. long step = długi krok long step
44. low step = podły krok low step
45. intermediate step = pośredni krok intermediate step
46. appropriate step = odpowiedni krok appropriate step
47. cautious step = ostrożny krok cautious step
48. extraordinary step = niezwykły krok extraordinary step
49. early step = wczesny krok early step
50. little step = mało kroku little step
51. easy step = łatwy krok easy step
52. specific step = określony krok specific step
53. reasonable step = uzasadniony krok reasonable step
54. unprecedented step = niespotykany krok unprecedented step
55. practical step = praktyczny krok practical step
56. decisive step = stanowczy krok decisive step
57. large step = duży krok large step
58. similar step = podobny krok similar step
59. preliminary step = krok wstępu preliminary step
60. right step = dobry krok right step
61. careful step = ostrożny krok careful step
62. narrow step = wąski krok narrow step
63. tiny step = niewielki krok tiny step
64. false step = fałszywy krok, błędne posunięcie false step
65. light step = krok światła light step
66. natural step = naturalny krok natural step
67. legal step = prawny krok legal step
68. certain step = pewny krok certain step
69. Spanish Step = Hiszpański Krok Spanish Step
70. modest step = niewielki krok modest step
71. possible step = możliwy krok possible step
72. aggressive step = agresywny krok aggressive step
73. shallow step = płytki krok shallow step
74. radical step = krok radykała radical step
75. heavy step = ciężki krok heavy step
76. serious step = poważny krok serious step
77. hesitant step = niepewny krok hesitant step
78. high step = wysoki krok high step
79. vital step = istotny krok vital step
80. involuntary step = mimowolny krok involuntary step
81. obvious step = oczywisty krok obvious step
82. difficult step = trudny krok difficult step
83. dramatic step = teatralny krok dramatic step
84. evolutionary step = ewolucyjny krok evolutionary step
85. painful step = żmudny krok painful step
86. interim step = doraźny krok interim step
87. firm step = niewzruszony krok firm step
88. incremental step = stopniowy krok incremental step
89. strong step = silny krok strong step
90. rare step = rzadki krok rare step
91. main step = główny krok main step
92. deliberate step = miarowy krok deliberate step
przyimek + step
Kolokacji: 30
by step • into step • of steps • in step • after a steps • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.