"immediate step" — Słownik kolokacji angielskich

immediate step kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy krok
  1. immediate przymiotnik + step rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He wanted to make the situation look so bad right now that immediate, drastic steps would be taken.

    Podobne kolokacje: