"big step" — Słownik kolokacji angielskich

big step kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży krok
  1. big przymiotnik + step rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By 1973, I was ready to take a big step.

    Podobne kolokacje: