ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cautious step" — Słownik kolokacji angielskich

cautious step kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrożny krok
  1. cautious przymiotnik + step rzeczownik
    Silna kolokacja

    He opened the door and took a cautious step inside.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo