"cautious approach" — Słownik kolokacji angielskich

cautious approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrożne podejście
  1. cautious przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Industry groups have taken a cautious approach to the issue.

powered by  eTutor logo