Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"cautious man" — Słownik kolokacji angielskich

cautious man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrożny człowiek
  1. cautious przymiotnik + man rzeczownik
    Silna kolokacja

    Even the most cautious man will take a chance every once in a while.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo