BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"violent act" — Słownik kolokacji angielskich

violent act kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agresywny czyn
  1. violent przymiotnik + act rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How do I change the way people look at me every time there's a violent act in sports?

powered by  eTutor logo