Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"already" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "already" po angielsku

already *****

przysłówek
 1. już (używane do wyrażenia, że coś miało już miejsce lub zdarzyło się przed określonym czasem w przeszłości)
  He already knows the truth. (On zna już prawdę.)
  I've already done that. (Już to zrobiłem.)
  I told her about the affair but she had already known about that. (Powiedziałem jej o romansie ale ona już o tym wiedziała.)
 2. już (używane do wyrażenia zdziwienia, że coś już miało miejsce)
  Is it really nighttime already? (Czy naprawdę już jest noc?)
  You're telling me that she's given birth already? (Mówisz mi, że ona już urodziła?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo