BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pod wrażeniem czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pod wrażeniem czegoś" po polsku

pod wrażeniem czegoś

 1. impressed by something , impressed with something  
  I was really impressed by your performance. (Byłem naprawdę pod wrażeniem twojego występu.)
idiom
 1. taken with something , taken by something
czasownik
 1. be struck by something
  • być pod wrażeniem czegoś, być powalonym przez coś
   Our hotel guests are always struck by the view from the window. (Nasi goście hotelowi zawsze są pod wrażeniem widoków z okna.)
   The first time I saw her I was struck by her beauty. (Gdy zobaczyłem ją po raz pierwszy, byłem powalony jej pięknem.)

powered by  eTutor logo