"nakręcony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nakręcony" po polsku

nakręcony

przymiotnik
 1. pumped
 2. stoked
  • podjarany, nakręcony potocznie
   She said she'd bring some pills. Are you stoked? (Ona powiedziała, że przyniesie piguły. Jesteś podjarany?)
 3. hopped-up AmE potocznie
  • nakręcony (np. po zażyciu narkotyków)
 4. switched-on
 5. triggered
 6. amped up , amped
 7. hyped slang
czasownik
 1. wind **** , także: wind up **
  • nakręcać (np. zegarek, zabawkę) [przechodni]
   Wind the clock once per week. (Nakręcaj zegarek raz na tydzień.)
   I wound my watch before going to sleep. (Nakręciłem zegarek przed pójściem spać.)
   I wind the clock twice every day. (Nakręcam zegarek dwa razy dziennie.)
   I forgot to wind up my clock. (Zapomniałem nakręcić mój zegarek.)
phrasal verb
 1. drum something up
czasownik
 1. crank *
 2. remake *
 3. shoot ****
idiom
 1. drum up business
phrasal verb
 1. amp up
phrasal verb
 1. wind something up , wind up something **