BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"hurting" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hurting" po angielsku

My leg is hurt... by ben - Meme Center
czasownik
Formy nieregularne: past tense  hurt, past participle  hurt
 1. zranić [TRANSITIVE]
  I don't want you to get hurt. (Nie chcę, żebyś się zranił.)
  She fell and hurt her arm. (Ona upadła i zraniła się w rękę.)
  link synonim: injure
 2. boleć [INTRANSITIVE]
  Does it hurt much? (Czy to bardzo boli?)
  My head was starting to hurt. (Zaczynała mnie boleć głowa.)
  I hope it didn't hurt too much. (Mam nadzieję, że to za bardzo nie bolało.)
  zobacz także: ache
 3. sprawiać ból [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Watch it, you are hurting me! (Uważaj, sprawiasz mi ból!)
 4. sprawiać ból, urażać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I never meant to hurt you. (Nie chciałem cię urazić.)
  Your words hurt me. (Twoje słowa mnie uraziły.)
  link synonim: upset
 5. szkodzić [TRANSITIVE]
  The only person you are hurting is you. (Jedyną osobą, której szkodzisz, jesteś ty.)
  One glass of vodka won't hurt you. (Jeden kieliszek wódki ci nie zaszkodzi.)
  link synonim: harm

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. ranny
  One of our soldiers is hurt. (Jeden z naszych żołnierzy jest ranny.)
  I took a hurt bird home. (Wziąłem rannego ptaszka do domu.)
 2. zraniony, urażony
  I felt hurt that you didn't want me to go with you. (Poczułem się zraniony, że nie chciałeś, żebym poszedł z tobą.)
  Tom seemed deeply hurt by her remarks. (Tom wyglądał na głęboko urażonego przez jej uwagi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. ból, szkoda, uraza, krzywda [UNCOUNTABLE]
  I'm sorry that I caused you a lot of hurt. (Przepraszam, że sprawiłem ci dużo bólu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. cierpieć, być smutnym American English informal

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo