Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"urażać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "urażać" po polsku

obrazek do "offend" po polsku
czasownik
 1. offend *
  • urazić, urażać, obrazić, obrażać (ranić) [przechodni/nieprzechodni]
   She's not my friend anymore. She offended my parents. (Ona nie jest już moją przyjaciółką. Ona obraziła moich rodziców.)
   I didn't want to offend you. I'm sorry. (Nie chciałem cię urazić. Przepraszam.)
   link synonim: insult
 2. hurt ****
idiom
 1. put a dent in something
czasownik
 1. slight **
  • urazić, obrazić
   It's easy to slight her, be careful. (Łatwo jest ją urazić, bądź ostrożny.)
   You never know when you are going to accidentally slight her. (Nigdy nie wiesz kiedy przez przypadek ją urazisz.)
 2. touch ****
  • poruszać, wzruszać, urazić (np. czyjeś uczucia) [przechodni]
   Your confession touched my heart. (Twoje wyznanie wzruszyło moje serce.)
   This film touched her deeply. (Ten film głęboko ją poruszył.)
 3. wound ***
  • zranić, urazić (kogoś emocjonalnie) [przechodni]
   She's my sister, I'll kill you if you wound her! (Ona jest moją siostrą, zabiję cię, jeśli ją zranisz!)
   Somebody wounded me in the past and now I don't trust other people. (W przeszłości ktoś mnie zranił i teraz nie ufam innym ludziom.)
 4. pique
 5. puncture
 6. miff

Powiązane zwroty — "urażać"

rzeczownik
uraz = injury +3 znaczenia
uraza = resentment +14 znaczeń
idiom
uraza = bad blood +1 znaczenie

powered by  eTutor logo