BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"urażony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "urażony" po polsku

urażony

przymiotnik
 1. hurt ****
  • zraniony, urażony
   I felt hurt that you didn't want me to go with you. (Poczułem się zraniony, że nie chciałeś, żebym poszedł z tobą.)
   Tom seemed deeply hurt by her remarks. (Tom wyglądał na głęboko urażonego przez jej uwagi.)
 2. resentful
 3. sore *   American English informal
  I'm sore over your nasty comment. (Jestem urażony z powodu twojego paskudnego komentarza.)
  He was sore about the lack of invitation to your party. (On był urażony brakiem zaproszenia na twoją imprezę.)
 4. battered *
 5. aggrieved
 6. offended
 7. affronted
 8. piqued
 9. wrackful
 10. miffed   spoken
czasownik
 1. slight **
  • urazić, obrazić
   It's easy to slight her, be careful. (Łatwo jest ją urazić, bądź ostrożny.)
   You never know when you are going to accidentally slight her. (Nigdy nie wiesz kiedy przez przypadek ją urazisz.)
 2. offend *
 3. touch ****
  • poruszać, wzruszać, urazić (np. czyjeś uczucia) [TRANSITIVE]
   Your confession touched my heart. (Twoje wyznanie wzruszyło moje serce.)
   This film touched her deeply. (Ten film głęboko ją poruszył.)
 4. wound ***
  • zranić, urazić (kogoś emocjonalnie) [TRANSITIVE]
   She's my sister, I'll kill you if you wound her! (Ona jest moją siostrą, zabiję cię, jeśli ją zranisz!)
   Somebody wounded me in the past and now I don't trust other people. (W przeszłości ktoś mnie zranił i teraz nie ufam innym ludziom.)
 5. pique
 6. puncture
 7. miff
czasownik
 1. hurt ****

Powiązane zwroty — "urażony"

rzeczownik
raz = time +1 znaczenie
uraz = injury +3 znaczenia
uraza = resentment +14 znaczeń
przysłówek
raz = once
inne
idiom
przymiotnik
czasownik

powered by  eTutor logo