BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"get hurt" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get hurt" po angielsku

get hurt *

 1. zranić się
My leg is hurt... by ben - Meme Center
czasownik
Formy nieregularne: past tense  hurt, past participle  hurt
 1. zranić [TRANSITIVE]
  I don't want you to get hurt. (Nie chcę, żebyś się zranił.)
  She fell and hurt her arm. (Ona upadła i zraniła się w rękę.)
  link synonim: injure
 2. boleć [INTRANSITIVE]
  Does it hurt much? (Czy to bardzo boli?)
  My head was starting to hurt. (Zaczynała mnie boleć głowa.)
  I hope it didn't hurt too much. (Mam nadzieję, że to za bardzo nie bolało.)
  zobacz także: ache
 3. sprawiać ból [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Watch it, you are hurting me! (Uważaj, sprawiasz mi ból!)
 4. sprawiać ból, urażać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I never meant to hurt you. (Nie chciałem cię urazić.)
  Your words hurt me. (Twoje słowa mnie uraziły.)
  link synonim: upset
 5. szkodzić [TRANSITIVE]
  The only person you are hurting is you. (Jedyną osobą, której szkodzisz, jesteś ty.)
  One glass of vodka won't hurt you. (Jeden kieliszek wódki ci nie zaszkodzi.)
  link synonim: harm

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. ranny
  One of our soldiers is hurt. (Jeden z naszych żołnierzy jest ranny.)
  I took a hurt bird home. (Wziąłem rannego ptaszka do domu.)
 2. zraniony, urażony
  I felt hurt that you didn't want me to go with you. (Poczułem się zraniony, że nie chciałeś, żebym poszedł z tobą.)
  Tom seemed deeply hurt by her remarks. (Tom wyglądał na głęboko urażonego przez jej uwagi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. ból, szkoda, uraza, krzywda [UNCOUNTABLE]
  I'm sorry that I caused you a lot of hurt. (Przepraszam, że sprawiłem ci dużo bólu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. zranić kogoś (emocjonalnie)
  Sorry, I didn't mean to hurt you. (Przepraszam, nie chciałem cię zranić.)
  I broke up with her and it hurt her. (Zerwałem z nią i to ją zraniło.)
 2. zrobić komuś krzywdę
  My son wouldn't hurt his girlfriend. (Mój syn nie skrzywdziłby swojej dziewczyny.)
  Be careful with that knife or you'll hurt yourself. (Bądź ostrożny z tym nożem, bo inaczej zrobisz sobie krzywdę.)

"get hurt" — Słownik kolokacji angielskich

get hurt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odnieś obrażenia
 1. get czasownik + hurt rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  I was always willing to take a hit to make a play and the thought of getting hurt would never cross my mind.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo