"ranek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ranek" po polsku

ranek

Sunday morning sun is shining
rzeczownik
 1. morning *****
  • poranek, rano, ranek [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Did you see the news this morning? (Czy oglądałeś wiadomości dzisiaj rano?)
   I have a lot to do before morning. (Mam dużo do zrobienia do rana.)
   We all had breakfast together the next morning. (Zjedliśmy wszyscy razem śniadanie następnego ranka.)
   Oh, what a beautiful morning! (Oh, co za piękny poranek!)
   Yesterday's morning was so cold and dark. (Wczorajszy poranek był taki zimny i ciemny.)
   It's three in the morning and you're still up. Go to bed, now! (Jest trzecia nad ranem, a ty ciągle nie śpisz. Do łóżka, już!)
rzeczownik
 1. cut *****   [COUNTABLE]
  This cut looks serious, you should go to the hospital. (To skaleczenie wygląda poważnie, powinieneś jechać do szpitala.)
  It's just a cut, nothing serious. (To tylko skaleczenie, nic poważnego.)
rzeczownik
 1. nick **  
  There was a series of nicks along his right side. (Po jego prawej stronie była linia nacięć.)
  You have a nick on your head. (Masz nacięcie na głowie.)
rzeczownik
 1. graze *  
  Her legs were covered with bruises and grazes. (Jej nogi były pokryte siniakami i zadraśnięciami.)

Powiązane zwroty — "ranek"

przymiotnik
ranny = injured +4 znaczenia
poranny = half-day +1 znaczenie
idiom
przysłówek
rano = am (skrót) , a.m. (skrót) , ante meridiem latin
rzeczownik
czasownik
zranić = hurt +3 znaczenia
ranić = wound +6 znaczeń
inne
inne
phrasal verb
przespać coś (np. cały ranek, życie) = sleep something away

powered by  eTutor logo