"poranek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poranek" po polsku

poranek

Sunday morning sun is shining
rzeczownik
 1. morning *****
  • poranek, rano, ranek [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Did you see the news this morning? (Czy oglądałeś wiadomości dzisiaj rano?)
   I have a lot to do before morning. (Mam dużo do zrobienia do rana.)
   We all had breakfast together the next morning. (Zjedliśmy wszyscy razem śniadanie następnego ranka.)
   Oh, what a beautiful morning! (Oh, co za piękny poranek!)
   Yesterday's morning was so cold and dark. (Wczorajszy poranek był taki zimny i ciemny.)
   It's three in the morning and you're still up. Go to bed, now! (Jest trzecia nad ranem, a ty ciągle nie śpisz. Do łóżka, już!)
 2. daybreak
 3. morn   literary
  This morn was chilly. (Ten poranek był chłodny.)
  That morn, we met at the train station. (Tamtego poranka spotkaliśmy się na stacji kolejowej.)

Powiązane zwroty — "poranek"

przysłówek
rano = am (skrót) , a.m. (skrót) , ante meridiem latin
rzeczownik
przymiotnik
ranny = injured +4 znaczenia
poranny = half-day +1 znaczenie
idiom

powered by  eTutor logo