"azyl" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "azyl" po polsku

azyl

rzeczownik
 1. asylum *   [niepoliczalny]
  She is applying for political asylum. (Ona stara się o azyl polityczny.)
 2. refuge **
 3. sanctuary , *  
  She was a child when she came to us, seeking sanctuary. (Była jeszce dzieckiem, kiedy przyszła do nas w poszukiwaniu azylu.)
  link synonim: refuge
 4. place of refuge

"azyl" — Słownik kolokacji angielskich

place of refuge kolokacja
 1. refuge rzeczownik + place rzeczownik = azyl, schronienie
  Zwykła kolokacja

  God has prepared a special place of refuge for you.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo