ucieczka

escape

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I prepared a plan of our escape from prison. = Przygotowałem plan naszej ucieczki z więzienia.