"konserwacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "konserwacja" po polsku

konserwacja [niepoliczalny]

obrazek do "maintenance" po polsku
rzeczownik
 1. maintenance **
  • konserwacja, pielęgnacja, utrzymanie [niepoliczalny]
   He has worked in the school system's maintenance department for 16 years. (On pracował w dziale konserwacji systemu szkolnego przez ostatnie 16 lat.)
   The maintenance issues are much more within our control. (Sprawy utrzymania są o wiele bardziej pod naszą kontrolą.)
 2. preservation *
  • zachowanie (czegoś bez zmian), utrzymanie (np. w dobrym stanie), konserwacja, ochrona, utrwalenie [niepoliczalny]
   We should focus more on the preservation of cultural heritage. (Powinniśmy w większym stopniu skupić się na ochronie naszego dziedzictwa kulturowego.)
   The preservation of biodiversity must be a priority for our political action. (Zachowanie różnorodności biologicznej musi być priorytetem naszego działania politycznego.)
   zobacz także: restoration