"canning" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "canning" po angielsku

canning

rzeczownik
 1. puszkowanie, konserwowanie
 2. puszkowanie (np. napoju, warzyw, przetworów)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: could past tense, - past participle
 1. móc, umieć, potrafić (np. pomagać, grać na pianinie)
  I can help you if you want to. (Mogę ci pomóc, jeśli chcesz.)
  I can't play the piano. (Nie umiem grać na pianinie.)
  I'm sorry, but I can't give it to you right now. (Przepraszam, ale nie mogę ci teraz tego dać.)
  I could read when I was three years old! (Potrafiłam czytać jak miałam trzy lata!)
  Frank could eat a jar of Nutella in one go. (Frank potrafił zjeść słoik Nutelli za jednym razem.)
 2. móc (używane w prośbach)
  Can you tell me where the museum is? (Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest muzeum?)
  Can you help me? (Czy możesz mi pomóc?)
  Can you stop singing? (Czy możesz przestać śpiewać?)
  Can you give me the keys? (Czy możesz dać mi kluczyki?)
 3. móc (mieć pozwolenie na coś, np. na parkowanie w określonym miejscu)
  You cannot enter this room. (Nie możesz wejść do tego pokoju.)
  You can park here. (Możesz tu zaparkować.)
  You can smoke here. (Tutaj możesz palić.)
 4. móc (na określenie możliwości)
  He can run very fast if he wants. (On może biec bardzo szybko, jeśli chce.)
  She can't breastfeed. (Ona nie może karmić piersią.)
  You can go on foot or take a bus. (Możesz iść pieszo albo złapać autobus.)
  He is the only person who could help us. (On jest jedyną osobą, która mogłaby nam pomóc.)
  Maybe your brother could drive us there? (Może twój brat mógłby nas tam zawieźć?)
 5. być w stanie (używane z czasownikami związanymi ze zmysłami)
  Can you see anything? (Jesteś w stanie cokolwiek widzieć?)
  Can you hear that weird noise? (Słyszysz ten dziwny dźwięk?)
  I can't see without glasses. Can you tell me what's written there? (Nie widzę bez okularów. Możesz mi powiedzieć co tam jest napisane?)
 6. móc (używane do określenia, że coś czasami ma miejsce, czasami się dzieje)
  If you look really closely, you can see it is not a real unicorn. (Jeżeli przyjrzysz się bardzo uważnie, to możesz zauważyć, że to nie jest prawdziwy jednorożec.)
  When the moon is full, you can hear the wolves howling in the distance. (Kiedy jest pełnia księżyca, można usłyszeć wilki wyjące w oddali.)
 7. móc (używane do dawania surowych rozkazów) język mówiony
  If you will not keep quiet, you can get out. (Jeśli nie będziecie cicho, możecie wyjść.)
  You can get stuffed. (Możecie się wypchać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. puszkować (np. warzywa, przetwory) [przechodni]

can *****

czasownik "can" w tych znaczeniach różni się od modalnego "can" (móc); przyjmuje "-s" w 3 os. l. poj. oraz ma inną formę przeszłą
czasownik
Formy nieregularne: canned past tense, canned past participle
 1. wyrzucić z pracy  AmE potocznie [przechodni]
  My boss canned me yesterday. (Mój szef wyrzucił mnie wczoraj z pracy.)
  I'm afraid they will can me. (Boję się, że mnie wyrzucą.)
  link synonim: sack
 2. wsadzić do więzienia, zapuszkować  AmE potocznie [przechodni]
  They canned him three years ago. (Zapuszkowali go trzy lata temu.)
  Can him, he's a murderer. (Wsadźcie go do więzienia, on jest mordercą.)
 3. nie akceptować, odrzucać, krytykować  AusE potocznie
  My mother cans any form of contraception. (Moja matka odrzuca jakąkolwiek formę antykoncepcji.)

Powiązane zwroty — "canning"

rzeczownik
inne
wykrzyknik
inne
czasownik
idiom