"the Guards" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "the Guards" po angielsku

the Guards

rzeczownik
 1. ochrona królewska British English
  He could sneak in so that even the Guards wouldn't notice him. (On potrafił się wkraść w taki sposób, że nawet ochrona królewska by go nie zauważyła.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. gwardia, straż
  The guards are less for show than in years past. (Straż jest mniej pokazowa niż w minionych latach.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "guard" po polsku
rzeczownik
 1. strażnik [policzalny]
  Two guards were standing in front of the door. (Przed drzwiami stało dwóch strażników.)
  The guard is watching the prisoners carefully. (Strażnik uważnie obserwuje więźniów.)
 2. straż [tylko liczba pojedyncza]
  He's the captain of the royal guard. (On jest kapitanem straży królewskiej.)
  The coast guard is rescuing the passengers of a sinking ship. (Straż przybrzeżna ratuje pasażerów tonącego statku.)
 3. ochrona [niepoliczalny]
  You need guard. (Potrzebujesz ochrony.)
  We need to get past the guard. (Musimy przedostać się przez ochronę.)
 4. ochraniacz (np. na twarz) [policzalny]
  He always puts on a face guard before the match. (On zawsze zakłada ochraniacz na twarz przed meczem.)
  If it wasn't for his guard, his nose would be broken. (Gdyby nie jego ochraniacz, miałby teraz złamany nos.)
 5. garda (pozycja ochronna np. w boksie) [tylko liczba pojedyncza]
  He couldn't punch through his opponent's guard. (On nie mógł się przebić przez gardę swojego przeciwnika.)
  Keep your guard up. (Trzymaj gardę w górze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. chronić, ochraniać (np. jakąś osobę, młode) [przechodni]
  We saw a duck guarding her ducklings. (Widzieliśmy, jak kaczka ochrania swoje kaczątka.)
  We have to guard our children from the outside world. (Musimy chronić nasze dzieci przed światem zewnętrznym.)
 2. pilnować (np. więźnia) [przechodni]
  You've got to stay here and guard the camp. (Musisz tu zostać i pilnować obozowiska.)
  You didn't guard the prisoner so he escaped. (Nie pilnowałeś więźnia, więc uciekł.)
 3. strzec (np. prawa, tajemnicy) [przechodni]
  Our main responsibility is for citizens' rights, and we must guard these rights. (Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za prawa obywatelskie i musimy ich strzec.)
  I promise to guard your secret. (Przyrzekam, że będę strzegł twojej tajemnicy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "guard" po polsku
rzeczownik
 1. kierownik pociągu, konduktor (w pociągu) [policzalny]
  The guard signaled the train to move. (Konduktor dał sygnał, żeby pociąg odjechał.)
  A conductor checked our tickets just now. (Konduktor właśnie sprawdził nasze bilety.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo