ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wiedzieć swoje" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wiedzieć swoje" po polsku

wiedzieć swoje

idiom
 1. know otherwise , know different  
  Strong talk, but I know otherwise. (Mocna gadka, ale ja wiem swoje.)
  My mother always knows different. (Moja matka zawsze wie swoje.)
obrazek do "know" po polsku
czasownik
 1. know , ***** , ken (skrót) Scottish English dialekt **   [przechodni/nieprzechodni]
  I don't know what's going on. (Nie wiem, co się dzieje.)
  No one knew where Jackie was. (Nikt nie wiedział, gdzie była Jackie.)
  I was the only person who didn't know. (Byłem jedyną osobą, która nie wiedziała.)
  How long have you known about it? (Od jak dawna o tym wiesz?)
  I know nothing about you. (Nic o tobie nie wiem.)
 2. tell *****
 3. wit *   dawne użycie
 4. wis   dawne użycie
 5. weet   dawne użycie

"wiedzieć swoje" — Słownik kolokacji angielskich

know different kolokacja
 1. know czasownik + different przymiotnik = wiedzieć swoje
  Luźna kolokacja

  I think Ari would have told me if she knew anything different.

powered by  eTutor logo