"wiadomość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wiadomość" po polsku

wiadomość

rzeczownik
 1. message ****   [COUNTABLE]
  Did you get my message? (Czy dostałeś moją wiadomość?)
  Please leave a message after the tone. (Proszę zostawić wiadomość po usłyszeniu sygnału.)
  Could you please give her my message? (Czy mógłbyś proszę przekazać jej moją wiadomość?)
 2. communication **** , także: commo American English informal
  • wiadomość, komunikat [COUNTABLE]
   He sent a lot of communications to the suspect. (On wysłał wiele wiadomości do podejrzanego.)
 3. item ****
  • artykuł, wiadomość (w gazecie) [COUNTABLE]
   The item in the newspaper said that twenty people died in the shooting. (Artykuł w gazecie mówił, że dwadzieścia osób zginęło w strzelaninie.)
   These items are so stupid. (Te artykuły są takie głupie.)
 4. tiding
 5. attainments   [PLURAL]
 6. piece of news , bit of news
  • wieść, wiadomość, nowina
   She told me two pieces of news. (Ona powiedziała mi dwie wiadomości.)

Powiązane zwroty — "wiadomość"

czasownik
rzeczownik
phrasal verb
przekazywać (np. wiadomość, informację) = get across
spaść na kogoś (np. obowiązek, zła wiadomość) = fall to somebody
przymiotnik
wiadomości = newsless +1 znaczenie
inne

"wiadomość" — Słownik kolokacji angielskich

piece of news kolokacja
 1. news rzeczownik + piece rzeczownik = wieść, wiadomość, nowina
  Zwykła kolokacja

  They were on their way outside for food and air when another piece of news came through.

  Podobne kolokacje:
bit of news kolokacja
 1. news rzeczownik + bit rzeczownik = wieść, wiadomość, nowina
  Zwykła kolokacja

  There was one bit of good news in the mix.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo