"scholar" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "scholar" po angielsku

scholar ***

rzeczownik
 1. erudyta (osoba wszechstronnie wykształcona) [COUNTABLE]
  As a law and medicine graduate, she was a scholar. (Jako absolwentka prawa i medycyny, ona była erudytą.)
  Leonardo da Vinci was a real scholar. (Leonardo da Vinci był prawdziwym erudytą.)
 2. badacz, uczony (jakiejś dziedziny) [COUNTABLE]
  Słomczyński is a translator and a great scholar in English literature. (Słomczyński jest tłumaczem i wspaniałym badaczem literatury angielskiej.)
  He is a scholar of history and culture. (On jest badaczem historii i kultury.)
 3. stypendysta (osoba otrzymująca stypendium) [COUNTABLE]
  My professor was a scholar at the University of Tilburg. (Mój profesor był stypendystą Uniwersytetu w Tilburgu.)
  I heard you're a scholar, congratulations. (Słyszałem, że jesteś stypendystą, gratulacje.)
 4. student, studentka [COUNTABLE]
  He is a scholar at Harvard University. (On jest studentem na Uniwersytecie w Harvardzie.)
  My son is a second year scholar. (Mój syn jest studentem drugiego roku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo