PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"uczenie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uczenie się" po polsku

uczenie się

Related Study
rzeczownik
 1. study *****
  • nauka, uczenie się [UNCOUNTABLE]
   How is your study for the test going? (Jak idzie ci nauka do testu?)
   I have to get down to study. (Muszę się wziąć za naukę.)
 2. learning ***
  • nauka, uczenie się [UNCOUNTABLE]
   Learning was never his strong side, so he decided to become a plumber. (Uczenie się nie było nigdy jego mocną stroną, więc zdecydował się być hydraulikiem.)
   Learning is much easier when the topic is interesting. (Nauka jest o wiele łatwiejsza, kiedy temat jest ciekawy.)
 3. studying
Participants "Try Teaching" Substitute Teacher Tells History ...
przysłówek
 1. intellectually
 2. eruditely  
 3. learnedly  
rzeczownik
 1. teaching ***
  • nauczanie, nauka (np. moralna, chrześcijańska), uczenie (kogoś) [UNCOUNTABLE]
   The priest's teaching had an impact on him. (Nauczanie księdza miało na niego wpływ.)
   She had a private teacher to do the teaching. (Ona miała prywatnego nauczyciela do uczenia.)
 2. coaching *
  • szkolenie, uczenie [UNCOUNTABLE]
   They took free coaching at this preparatory school and their results are out today. (Pobierali darmowe nauczanie w tej prywatnej szkole podstawowej i ich wyniki poznaliśmy dzisiaj,)
 3. schooling *
 4. instructing   formal
czasownik
 1. teach *****
  • uczyć (kogoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She teaches at a local school. (Ona uczy w lokalnej szkole.)
   I want to teach the world a lesson. (Chcę dać lekcję światu.)
   You just won't teach me. (Po prostu nie będziesz mnie uczył.)
 2. school ***** , także: skool informal
  • uczyć, nauczyć old-fashioned
   She was a teacher and schooled poor children. (Ona była nauczycielką i nauczała biedne dzieci.)
   You're very good at maths; I want you to school my son. (Jesteś bardzo dobry z matematyki; chcę, żebyś uczył mojego syna.)
 3. train ****
  • szkolić, uczyć (rozwijać, udoskonalać) [TRANSITIVE]
   She trained her skills at some of the best schools. (Ona rozwijała swoje zdolności w najlepszych szkołach.)
   I train dancers. (Szkolę tancerzy.)
   I want to train my voice and diction. (Chcę udoskonalić mój głos i dykcję.)
 4. instruct **   formal [TRANSITIVE]
  Can you instruct me how to swim? (Czy możesz nauczyć mnie pływać?)
 5. beteach
czasownik
 1. learn , *****
  • uczyć się (zdobywać nową wiedzę lub umiejętności) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   You cannot learn everything at once. (Nie możesz się uczyć wszystkiego naraz.)
   You need to learn to live with them. (Musisz nauczyć się mieszkać z nimi.)
   The boy had always learned quickly. (Ten chłopiec zawsze szybko się uczył.)
 2. study *****
 3. revise British English * , review American English ****
  • powtarzać materiał, uczyć się (przygotowując się do egzaminu) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He is revising for his maths exam. (On powtarza materiał do egzaminu z matematyki.)
   When studying for a test, it is important to review actively, not passively. (Podczas nauki do testu, ważne jest aby powtarzać materiał aktywnie, nie biernie.)
   Anna was nervously reviewing the material for her secondary-school leaving exam. (Anna nerwowo powtarzała materiał do matury.)
   I need to review everything one more time before the exam and I'll be ready. (Musze powtórzyć wszystko jeszcze raz przed egzaminem i będę gotowy.)
 4. larn   dialect
idiom
 1. hit the books , także: pound the books
phrasal verb
 1. pick something up , pick up something ****
czasownik
 1. master the art of something , master the art of doing something

powered by  eTutor logo