Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

lesson, class = lekcja, zajęcia (w szkole)

on new school uniforms and

Źródło: http://www.guardian.co.uk/education/2008/sep/01/primaryschools.schools

lekcja, zajęcia (w szkole)

lesson BrE , class AmE = lekcja, zajęcia (w szkole)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She gives German lessons. = Ona daje lekcje niemieckiego.