PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dyskusja w klasie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dyskusja w klasie" po polsku

"dyskusja w klasie" — Słownik kolokacji angielskich

class discussion kolokacja
  1. class rzeczownik + discussion rzeczownik = dyskusja w klasie
    Zwykła kolokacja

    Other students realize they can learn the material from the lectures and class discussions without the book.

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskusja w klasie
  1. classroom rzeczownik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So far, there has been little resistance to such classroom discussion, educators and health experts said.