TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"classroom discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskusja w klasie
  1. classroom rzeczownik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So far, there has been little resistance to such classroom discussion, educators and health experts said.