"classroom space" — Słownik kolokacji angielskich

classroom space kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasa przestrzeń
  1. classroom rzeczownik + space rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It has been added to meet the needs of population growth within the city, with more efficient classroom space.

powered by  eTutor logo