"classroom building" — Słownik kolokacji angielskich

classroom building kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budynek klasy
  1. classroom rzeczownik + building rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By the end of 1964 a second story on the classroom building was built.

powered by  eTutor logo