"for respect" — Słownik kolokacji angielskich

for respect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla szacunku
  1. for przyimek + respect rzeczownik
    Silna kolokacja

    I call for full respect of human rights in the region.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo