"on respect" — Słownik kolokacji angielskich

on respect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na szacunku
  1. on przyimek + respect rzeczownik
    Silna kolokacja

    And, at the same time having good relations with all countries based on mutual respect.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo