"of respect" — Słownik kolokacji angielskich

of respect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z szacunku
  1. of przyimek + respect rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To do so would have been too much an open show of respect.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo