BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"respect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

respect rzeczownik

rzeczownik + respect
Kolokacji: 6
self respect • respect of one's peers • respect of borders • respect of one's colleagues • respect of one's players • ...
respect + czasownik
Kolokacji: 5
respect grows • respect comes • respect increases • respect accords • respect bordering
czasownik + respect
Kolokacji: 69
show respect • gain respect • command respect • deserve respect • lose respect • get respect • give respect • pay one's respects • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
10. demand respect = szacunek żądania demand respect
13. look with respect = popatrz z szacunkiem look with respect
14. promote respect = propaguj poszanowanie promote respect
15. accord respect = szacunek porozumienia accord respect
17. differ in respects = różnij się wyrazami uszanowania differ in respects
18. enjoy respect = ciesz się respektem enjoy respect
19. want respect = chciej szacunek want respect
20. receive respect = spotkaj się z szacunkiem receive respect
22. teach respect = naucz szacunku teach respect
23. demonstrate respect = wykaż poszanowanie demonstrate respect
przymiotnik + respect
Kolokacji: 72
great respect • due respect • mutual respect • grudging respect • deep respect • proper respect • certain respect • utmost respect • ...
przyimek + respect
Kolokacji: 17
with respect • of respect • for respect • on respect • to respect • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.