PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"poważnie!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poważnie!" po polsku

przysłówek
 1. seriously ***
  • poważnie, bardzo
   He was seriously injured in the accident. (On został poważnie ranny w wypadku.)
   I'm seriously ill, so I can't go to school today. (Jestem bardzo chory, więc nie mogę dzisiaj iść do szkoły.)
  • poważnie, z powagą
   "I don't like you", he said seriously. ("Nie lubię cię", powiedział z powagą.)
   He tried to look seriously. (On próbował wyglądać poważnie.)
  • poważnie
   He was seriously hurt. (On był poważnie ranny.)
   Why do you take everything so seriously all the time? (Dlaczego cały czas traktujesz wszystko tak poważnie?)
  • poważnie (podkreślenie ważności czegoś), serio, naprawdę język mówiony
   Seriously though, he was right. (Ale na poważnie, on miał rację.)
   I think I'm in love with her. Seriously, don't laugh. (Myślę, że się w niej zakochałem. Poważnie, nie śmiej się.)
 2. severely **
  • ciężko, poważnie
   The building was severely damaged. (Budynek został poważnie uszkodzony.)
   I was severely ill and had to go to hospital. (Byłem ciężko chory i musiałem iść do szpitala.)
 3. dangerously
 4. solemnly
 5. gravely  
 6. earnestly  
 7. soberly
 8. demurely
 9. grievously
 10. staidly
 11. unsmilingly
idiom
 1. straight up
 1. on the dead

poważnie!

wykrzyknik
 1. No shit!