"poważnie!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poważnie!" po polsku

przysłówek
 1. seriously ***
  • poważnie, bardzo
   He was seriously injured in the accident. (On został poważnie ranny w wypadku.)
   I'm seriously ill, so I can't go to school today. (Jestem bardzo chory, więc nie mogę dzisiaj iść do szkoły.)
  • poważnie, z powagą
   "I don't like you", he said seriously. ("Nie lubię cię", powiedział z powagą.)
   He tried to look seriously. (On próbował wyglądać poważnie.)
  • poważnie
   He was seriously hurt. (On był poważnie ranny.)
   Why do you take everything so seriously all the time? (Dlaczego cały czas traktujesz wszystko tak poważnie?)
  • poważnie (podkreślenie ważności czegoś), serio, naprawdę język mówiony
   Seriously though, he was right. (Ale na poważnie, on miał rację.)
   I think I'm in love with her. Seriously, don't laugh. (Myślę, że się w niej zakochałem. Poważnie, nie śmiej się.)
 2. severely **
  • ciężko, poważnie
   The building was severely damaged. (Budynek został poważnie uszkodzony.)
   I was severely ill and had to go to hospital. (Byłem ciężko chory i musiałem iść do szpitala.)
 3. deeply ***
  • poważnie, głęboko
   We are deeply concerned about the situation in your country. (Jesteśmy poważnie zaniepokojeni sytuacją w waszym kraju.)
   He took out a knife from a drawer and stabbed me deeply. (On wyjął nóż z szuflady i głęboko mnie dźgnął.)
 4. dangerously
 5. solemnly
 6. gravely  
 7. earnestly  
 8. soberly
 9. demurely
 10. grievously
 11. staidly
 12. unsmilingly
idiom
 1. straight up
 1. on the dead

poważnie!

wykrzyknik
 1. No shit!

powered by  eTutor logo