"poważnie ranny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poważnie ranny" po polsku

"poważnie ranny" — Słownik kolokacji angielskich

seriously injured kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie ranny
 1. injure czasownik + seriously przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  No one was seriously injured in either fire, the officials said.

seriously wounded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie ranny
 1. wound czasownik + seriously przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  Six of the over 100 patients have died, and many others are seriously wounded.

severely wounded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie ranny
 1. wound czasownik + severely przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  Both of them had been severely wounded and soon died.

critically wounded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie ranny
 1. wound czasownik + critically przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  He had been hit at least three times, and was critically wounded.

severely injured kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie ranny
 1. injure czasownik + severely przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  "Here we have a situation where a child is very severely injured and you'd like to do anything you can to help out."

critically injured kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie ranny
 1. injure czasownik + critically przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  The child's mother and two young girls were critically injured.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo