KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"straight game" — Słownik kolokacji angielskich

straight game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prosta gra
  1. straight przymiotnik + game rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From 1908 to 1910 the team won 111 straight games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo