"straight year" — Słownik kolokacji angielskich

straight year kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prosty rok
  1. straight przymiotnik + year rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The team won at least 10 games for five straight years through 1993.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo