"straight victory" — Słownik kolokacji angielskich

straight victory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): proste zwycięstwo
  1. straight przymiotnik + victory rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The players found it, improving to 4-4 with their third straight victory.

powered by  eTutor logo