PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"kwalifikowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kwalifikowany" po polsku

kwalifikowany

przymiotnik
 1. aggravated
czasownik
 1. qualify **
  • kwalifikować się, nadawać się (np. do jakiejś pracy) [przechodni/nieprzechodni]
   I don't think he qualifies for the job. (Nie sądzę, żeby on się nadawał do tej pracy.)
   His score qualified him to participate in the competition. (Jego wynik zakwalifikował go do uczestnictwa w konkursie.)
   We will notify you if you qualify. (Zawiadomimy cię, jeżeli się zakwalifikujesz.)
idiom
 1. lend itself to something  
  Does your method lend itself to this particular case? (Czy twoja metoda nadaje się do tego konkretnego przypadku?)
  My busy life doesn't lend itself to taking vacations. (Moje zaganiane życie nie pozwala na wzięcie wakacji.)