PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wzburzony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzburzony" po polsku

wzburzony

przymiotnik
 1. outraged *
 2. turbulent
 3. raging
  • silny, wzburzony
  • wzburzony (np. morze)
 4. rough **
  • wzburzony (o morzu)
   We were sailing on the rough sea. (Żeglowaliśmy po wzburzonym morzu.)
   The sea is rough, it looks dangerous. (Morze jest wzburzone, wygląda niebezpiecznie.)
 5. wild ***
  • wzburzony, burzliwy (np. morze)
   A wild ocean is both beautiful and scary. (Wzburzone morze jest piękne i straszne jednocześnie.)
   No, you can't go swimming, the sea is wild today. (Nie, nie możesz iść popływać, morze jest dziś wzburzone.)
 6. stormy
 7. boisterous
 8. agitated
 9. irate
 10. riotous
 11. tempestuous
 12. churned up
  • wzburzony (np. ocean)
 13. storm-tossed  
 14. furibund
 15. flappable
 16. troublous
 17. rioting  
 18. tumultuary
 19. procellous termin literacki
  • wzburzony (o morzu)
czasownik
 1. churn *
  • wzburzyć, wzburzać, wzruszyć, zryć (np. wodę, powietrze, ziemię)
   The workers had to churn the sidewalk to get to the pipes. (Robotnicy musieli zryć chodnik, żeby dostać się do rur.)
 2. perturb
 3. kirn
 4. commove
czasownik
 1. shatter *
 2. overthrow *
 3. raze , także: rase
 4. unbuild
phrasal verb
 1. pull down
 2. knock down
  • burzyć (np. ścianę) [przechodni]
   We can knock the wall down to make the room bigger. (Możemy zburzyć ścianę, żeby powiększyć pokój.)
   They knocked the house down and built a new one. (Oni zburzyli dom i wybudowali nowy.)
   They knocked the house down and built a new one. (Oni zburzyli dom i wybudowali nowy.)
phrasal verb
 1. take something down , także: take down something
 2. pull something down
czasownik
 1. whip **
phrasal verb
 1. churn somebody up BrE

powered by  eTutor logo