BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"driving" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "driving" po angielsku

driving **

obrazek do "driving" po polsku
rzeczownik
 1. prowadzenie (pojazdu) [niepoliczalny]
  His way of driving the car was excellent. (Jego sposób prowadzenia pojazdu był znakomity.)
  Many car accidents are caused by reckless driving. (Wiele wypadków samochodowych jest powodowanych przez brawurowe prowadzenie pojazdu.)
 2. przejażdżka
  We went for a driving. (Pojechaliśmy na przejażdżkę.)
  It was a pleasant driving. (To była przyjemna przejażdżka.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. silny, niepohamowany
  His driving aggression will get him in trouble. (Jego niepohamowana agresja wpakuje go w kłopoty.)
  Her driving appetite will make her fat. (Jej silny apetyt sprawi, że będzie gruba.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Carriage Driving - Horse Sport Ireland
rzeczownik
 1. powożenie (konkurencja jeździecka)
obrazek do "drive" po polsku Drive Volley | Volleys | Tennis | Sports Coaching
czasownik
Formy nieregularne: drove past tense, driven past participle
 1. prowadzić (samochód), kierować (pojazdem) [przechodni/nieprzechodni]
  I didn't teach you to drive like this! (Nie uczyłem cię jeździć w ten sposób!)
  Don't drive if you drink alcohol. (Nie prowadź, jeśli pijesz alkohol.)
  Do you want to drive that car around? (Czy chcesz się przejechać tamtym samochodem?)
 2. jechać (samochodem) [nieprzechodni]
  We have to drive all night. (Musimy jechać przez całą noc.)
  He is driving too fast. (On jedzie za szybko.)
  Now we have to drive all night to go get her. (Teraz musimy jechać całą noc, aby ją przywieźć.)
  important nie mylić z: ride
 3. odwieźć, podwieźć, zawieźć (samochodem) [przechodni]
  I'll drive you home. (Odwiozę cię do domu.)
  Would you like me to drive you there? (Czy chciałbyś, żebym cię tam podwiózł?)
 4. kierować, pokierować, powodować [przechodni]
  The dog was trying to drive a lost sheep to the flock. (Pies próbował pokierować zagubioną owcę do stada.)
  I am driven by my ambition. (Kieruje mną moja ambicja.)
 5. doprowadzić (do złej kondycji, do złego stanu) [przechodni]
  He drove himself to madness. (On doprowadził się do szaleństwa.)
  Such an action drove the country to inflation. (Takie działanie doprowadziło kraj do inflacji.)
 6. wybić (np. piłkę) [przechodni/nieprzechodni]
  I'm going to teach you how to drive a ball. (Mam zamiar nauczyć cię, jak wybijać piłkę.)
  Can you drive the ball over 350 yards? (Czy umiesz wybić piłkę na 350 jardów?)
 7. biec, aby zdobyć punkt (np. w koszykówce) [przechodni/nieprzechodni]
  Tom drives and scores three points. (Tom biegnie i zdobywa trzy punkty.)
 8. napędzać (np. pojazd) [przechodni]
  The engine drives the vehicle. (Silnik napędza pojazd.)
  The steam drives the whole machine. (Para wodna napędza całą maszynę.)
 9. nieść (np. śnieg, liście przez wiatr) [nieprzechodni]
  The wind is driving colourful leaves. (Wiatr niesie kolorowe liście.)
  The snow was driven during the night by the wind. (Śnieg został naniesiony przez wiatr w trakcie nocy.)
 10. przebić (np. skałę, aby zrobić tunel) [przechodni]
  Workers drive tunnels through soft and hard rocks. (Robotnicy przebijają tunele przez miękkie i twarde skały.)
  He tried to drive through a rock with a shovel. (On próbował przebić skałę przy pomocy łopaty.)
 11. naganiać, napędzać [przechodni]
  He drove at least a hundred people to the club. (On napędził do klubu co najmniej sto osób.)
  Will you drive some girls to my party? (Nagonisz kilka dziewczyn na moją imprezę?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. jazda, droga, podróż (samochodem) [policzalny]
  The drive home is easier. (Jazda do domu jest łatwiejsza.)
  This is a long drive. (To jest długa droga.)
  We've got a long drive ahead of us. (Mamy długą drogę przed sobą.)
  It's a 90 mile drive. (To 90 mil drogi.)
 2. przejażdżka (samochodem) [policzalny]
  Would you like to go for a Sunday drive with me? (Chciałabyś się ze mną wybrać na niedzielną przejażdżkę?)
  Let's go for a drive. (Chodźmy na przejażdżkę.)
  The drive in the mountains was amazing. (Jazda w górach była niesamowita.)
  link synonim: spin
 3. determinacja, zapał, energia, wysiłek [niepoliczalny]
  You have to have plenty of drive to be a successful salesman. (Trzeba mieć dużo zapału, żeby być sprzedawcą odnoszącym sukcesy.)
  The drive of team members led to success. (Determinacja członków zespołu doprowadziła do sukcesu.)
  His drive was catching. (Jego determinacja była zaraźliwa.)
  zobacz także: determination
 4. popęd [policzalny]
  Who has a stronger sexual drive: men or women? (Kto ma silniejszy popęd seksualny: mężczyźni czy kobiety?)
 5. napęd (np. w samochodzie) [policzalny]
  This car has a four-wheel drive. (Ten samochód ma napęd na cztery koła.)
 6. drajw, uderzenie piłki (np. tenisie, golfie) [policzalny]
  James's drive set up the final score. (Uderzenie James'a ustanowiło ostateczny wynik.)
 7. pęd (np. owiec) [policzalny]
  Watching a sheep drive at sunset was very beautiful. (Patrzenie na pęd owiec podczas zachodu słońca było piękne.)
 8. droga (używane w nazwach dróg) [tylko liczba pojedyncza]
  Have your ever been to Rodeo Drive? (Czy byłeś kiedyś na Rodeo Drive?)
 9. napęd, stacja [policzalny]
  My computer doesn't have a DVD drive. (Mój komputer nie ma napędu DVD.)
 10. kampania [policzalny]
  We wanted to start a drive to help with the fundraiser. (Chcieliśmy zacząć kampanię aby wspomóc zbiórkę pieniędzy.)
 11. turniej gier karcianych (np. wista) [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "driving"

przymiotnik
rzeczownik
inne
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo