BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"szeroki wybór czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szeroki wybór czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. array **
  • szeroki wybór (czegoś), grupa, szereg [COUNTABLE]
   We have an array of possibilities. (Mamy szeroki wybór możliwości.)
   We offer a wide array of garden tools. (Oferujemy szeroki wybór narzędzi ogrodowych.)
   You can choose from our array of watches. (Może pan wybierać z naszego szerokiego wyboru zegarków.)
   I've had to take care of a whole array of paperwork to get here. (Musiałem się zająć całym szeregiem dokumentów, żeby się tutaj dostać.)
 2. broad range  
  The EU needs to engage with Libya across a broad range of issues. (UE musi zaangażować się wspólnie z Libią w szeroki zakres zagadnień.)
  The coexistence of public and commercial broadcasting bodies has ensured that we have a broad range of programming. (Współistnienie nadawców publicznych i komercyjnych zapewnia nam szeroki zakres programów.)
 3. smorgasbord

szeroki wybór czegoś

 1. wide range of something , wide variety of something , wide choice of something
  • szeroki wybór czegoś, szeroka gama
   We offer a wide range of products. (Oferujemy szeroką gamę produktów.)
 2. wide spread of something , broad spread of something  

Powiązane zwroty — "szeroki wybór czegoś"

rzeczownik

powered by  eTutor logo