Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"szeroki wybór czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szeroki wybór czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. array **
  • szeroki wybór (czegoś), grupa, szereg [policzalny]
   We have an array of possibilities. (Mamy szeroki wybór możliwości.)
   We offer an array of garden tools. (Oferujemy szeroki wybór narzędzi ogrodowych.)
   You can choose from our array of watches. (Może pan wybierać z naszego szerokiego wyboru zegarków.)
   I've had to take care of a whole array of paperwork to get here. (Musiałem się zająć całym szeregiem dokumentów, żeby się tutaj dostać.)
 2. broad range  
  The EU needs to engage with Libya across a broad range of issues. (UE musi zaangażować się wspólnie z Libią w szeroki zakres zagadnień.)
  The coexistence of public and commercial broadcasting bodies has ensured that we have a broad range of programming. (Współistnienie nadawców publicznych i komercyjnych zapewnia nam szeroki zakres programów.)
 3. smorgasbord

szeroki wybór czegoś

 1. wide range of something , wide variety of something , wide choice of something
  • szeroki wybór czegoś, szeroka gama
   We offer a wide range of products. (Oferujemy szeroką gamę produktów.)
 2. wide spread of something , broad spread of something  

Powiązane zwroty — "szeroki wybór czegoś"

rzeczownik

powered by  eTutor logo