po (w zapisie godziny)

after

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

after = po (w zapisie godziny)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

It's ten after nine. = Jest dziesięć po dziewiątej.