po

past

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

past = po

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

It's ten past nine. = Jest dziesięć po dziewiątej.