"he is" po polsku - Słownik angielsko-polski

he is
he's *****

obrazek do "he is" po polsku
 1. on jest
czasownik
Formy nieregularne: past tense (singular)  was, past tense (plural)  were, past participle  been
 1. być
  I am Tom. (Jestem Tom.)
  This is a dog. (To jest pies.)
  Where are you? (Gdzie jesteś?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "have" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: past tense  had, past participle  had
 1. mieć, posiadać [TRANSITIVE]
  I have two brothers and a sister. (Mam dwóch braci i siostrę.)
  Have you got a camera? (Czy masz aparat fotograficzny?)
  That's all I've got to say. (To wszystko, co mam do powiedzenia.)
 2. mieć (np. jakąś cechę, właściwość) [TRANSITIVE]
  She has long, dark hair. (Ona ma długie, ciemne włosy.)
  My wife doesn't have patience. (Moja żona nie ma cierpliwości.)
 3. robić coś [TRANSITIVE]
 4. jeść, pić [TRANSITIVE]
  Let's have dinner. (Zjedzmy obiad.)
  "Why are you so weak?" "I didn't have breakfast." ("Czemu jesteś taki słaby?" "Nie jadłem śniadania.")
 5. doświadczać [TRANSITIVE]
  I had too many bad things in my life. (Doświadczyłem zbyt wielu złych rzeczy w moim życiu.)
 6. czuć, odczuwać (np. różne uczucia) [TRANSITIVE]
 7. cierpieć (np. na choroby) [TRANSITIVE]
  He has Lyme disease. (On cierpi na boreliozę.)
  Jane has cancer. (Jane cierpi na raka.)
 8. otrzymywać, mieć [TRANSITIVE]
 9. mieć (czas) [TRANSITIVE]
  Keep talking, I have time. (Mów dalej, mam czas.)
  I don't have time for your jokes. (Nie mam czasu na twoje żarty.)
 10. mieć (coś w określonej pozycji, w określonym stanie) [TRANSITIVE]
 11. mieć (pracę, obowiązki) [TRANSITIVE]
  I have too much responsibilities. (Mam za dużo obowiązków.)
 12. mieć dostępne (np. pokoje w hotelu) [TRANSITIVE]
  We have two rooms available. (Mamy dostępne dwa pokoje.)
 13. trzymać (np. kogoś za ramię) [TRANSITIVE]
  He had my hand this whole time. (On trzymał mnie za rękę cały ten czas.)
 14. mieć (gości) [TRANSITIVE]
  I can't go out tonight, I have guests. (Nie mogę dziś wyjść, mam gości.)
 15. organizować (np. imprezę) [TRANSITIVE]
  I'm having a party this Saturday. (Organizuję imprezę w tą sobotę.)
 16. skutkować, odnosić skutek [TRANSITIVE]
 17. mieć (szansę, okazję) [TRANSITIVE]
  Do you think I have a chance with her? (Czy myślisz, że mam u niej szansę?)
 18. rodzić (dziecko) [TRANSITIVE]
  The thought of having a baby was scary, but a little exciting too. (Myśl o urodzeniu dziecka była straszna, ale też nieco ekscytująca.)
 19. sprawiać (żeby ktoś coś zrobił) [TRANSITIVE]
  I had him clean his room. (Sprawiłem, by on posprzątał swój pokój.)
 20. przekonywać (kogoś) [TRANSITIVE]
 21. mieć kogoś (gdy mamy na myśli, że ktoś uprawiał z kimś seks) informal [TRANSITIVE]
  I think she's had a lot of men. (Myślę że ona miała wielu mężczyzn.)
 22. mieć, miewać (np. ból głowy) [TRANSITIVE]
  I have a headache. (Mam ból głowy.)
  I have stomachaches. (Miewam bóle brzucha.)
 23. palić, zapalić (papierosa) [TRANSITIVE]
  I'm going to have a smoke. (Idę zapalić.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. być kimś, czuć się ważnym

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. mieć coś, zawierać coś
  Do you have something to say? (Masz coś do powiedzenia?)
  I just wanted you to have something to remember us by. (Chciałem, byś miała coś, co będzie ci o nas przypominać.)
 2. mieć coś, posiadać coś
  I have two boats. (Posiadam dwie łodzie.)
  My parents have a big house. (Moi rodzice mają duży dom.)
 3. mieć coś przy sobie
  Do you have money? (Masz przy sobie pieniądze?)
  I don't have any money. (Nie mam przy sobie żadnych pieniędzy.)
 4. częstować się czymś spoken
  Have a sandwich, I made them for everyone. (Poczęstuj się kanapką, zrobiłem je dla wszystkich.)
  Have some of the pie, it is delicious. (Poczęstuj się kawałkiem placka, jest przepyszny.)
czasownik
 1. musieć
  I have to study. (Muszę się uczyć.)
  My mother told me that I have to do the dishes. (Moja mama powiedziała mi, że muszę umyć naczynia.)
czasownik
 1. jestem
  I am John. (Jestem John.)
  zobacz także: be

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. istnienie, byt [COUNTABLE]
  What's the point of being? (Jaki jest cel istnienia?)
 2. istota, stworzenie [UNCOUNTABLE]
  A human is a thinking being. (Człowiek jest istotą myślącą.)
  Every human being has a conscience. (Każda istota ludzka posiada sumienie.)
  Every human being has a right to live. (Każda ludzka istota ma prawo do życia.)
  People are mortal beings. (Ludzie są śmiertelnymi istotami.)
 3. jestestwo

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. będąc (używane, by pokazać powód czegoś)
  Being a quiet sort of person, I didn't want to get involved. (Będąc spokojnym człowiekiem nie chciałem się angażować.)
  Being at work, she couldn't pick up her child from school. (Będąc w pracy, ona nie mogła odebrać swojego dziecka ze szkoły.)
  Being a short woman, she always wears high heels (Będąc niską kobietą, ona zawsze nosi szpilki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

am (skrót) *** , a.m. (skrót)
ante meridiem latin

Alternatywna pisownia to: AM, A.M.
obrazek do "am" po polsku
przysłówek
 1. przed południem; rano (np. godzina piąta rano; skrót od łac. 'ante meridiem')

are

rzeczownik
 1. ar (jednostka powierzchni)
czasownik
 1. jest (forma czasownika "be")
  He is a doctor. (On jest lekarzem.)
  zobacz także: be

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. skrót od "she is", "she has"
  She's not a bit like the girl in your photograph. (Ona w niczym nie przypomina dziewczynki ze zdjęcia.)
  She's a nice girl. (Ona jest miłą dziewczyną.)
obrazek do "she is" po polsku
 1. ona jest
obrazek do "it is" po polsku
 1. ono jest
czasownik
 1. on ma

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

-'s

suffiks
 1. skrót od 'is'
  He's stupid. (On jest głupi.)
 2. skrót od 'has' (tylko gdy jest czasownikiem modalnym)
  He's gone out. (On wyszedł.)
  He has a book. (On ma książkę.)
 3. skrót od 'us' (używane tylko w "let's")
 4. skrót od 'does' (używane w pytaniach po zaimkach pytających) spoken
  What's he planning to do? (Co on planuje zrobić?)
 5. do tworzenia przypadka dzierżawczego rzeczowników w liczbie pojedynczej (niezakończonych na literę 's')
 6. do określania typu sklepu lub czyjegoś domu British English
  I'm going to the grocer's. (Idę do warzywniaka.)
  I will be at Stanley's. (Będę u Stanleya (w domu).)
czasownik
 1. ona ma

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ono ma

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. taki jaki jest, w takim stanie jak widać

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "he is"

zaimek
he = on
rzeczownik
inne
inne
Zobacz także: he who pays the piper calls the tuneHe is a person.It's regarding...he-He is seventeen., He is seventeen years old.Is he married?He who hesitates is lostHe is a man.He is a boy.He is a grandfather.He is a son.He is a father.He is a husband.he-bearwhat is he doing?that's somebody's loss, it's somebody's lossWhat is he doing?He is unconscious.How is he?Where is he?when the devil cannot come he will sendhe who dares, winss/hefifty if he is a dayhere he isThere he goes again!Talk of the Devil, and he is bound to appear.As soon as man is born he begins to dieThe Devil is not so black as he is painted.He is upstairs in his room.What does he care?Where did he go?He went shopping.He needs a doctor.It's up to you.It's like living in a goldfish bowl.It's in the nature of the beast.it is like talking to a brick wallIt's like looking for a needle in a haystack.it is somebody's duty to do somethingit is in the custom for somebody to do somethingIs that right?Is that so?It's beyond me.it's somebody's lucky dayIt's on the other side of the street.It's about time we got started.it's my roundIt's about 30 minutes by tram.It's about 15 minutes on foot.It's like an oven in here.It's about 200 metres from here.it's about time, it's high timeis that a fact?something is in one's blood, have something in one's bloodsomething is in the windsomebody is at it againsomething is off one's handsis that the time?somebody is to blameA: Is that John Malkovich? B: Speaking.Someone is on the other line.have something on your side, something is on your sideIs this somebody's idea of a joke?, Is it somebody's idea of a joke?somebody has yet to do somethingsomebody is up to their old trickssomebody is so up oneselfsomething is in the workssomething is up with somebodysomething is behind scheduleIs it near?Is that correct?something is upsomething is under offeras is where is