"he is" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "he is" po angielsku — Słownik polsko-angielski

he is
he's *****

obrazek do "he is" po polsku
 1. on jest
czasownik
Formy nieregularne: past tense (singular)  was, past tense (plural)  were, past participle  been
 1. być
  I am Tom. (Jestem Tom.)
  This is a dog. (To jest pies.)
  Where are you? (Gdzie jesteś?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "have" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: past tense  had, past participle  had
 1. mieć, posiadać [TRANSITIVE]
  I have two brothers and a sister. (Mam dwóch braci i siostrę.)
  Have you got a camera? (Czy masz aparat fotograficzny?)
  That's all I've got to say. (To wszystko, co mam do powiedzenia.)
 2. mieć (np. jakąś cechę, właściwość) [TRANSITIVE]
  She has long, dark hair. (Ona ma długie, ciemne włosy.)
  My wife doesn't have patience. (Moja żona nie ma cierpliwości.)
 3. robić coś [TRANSITIVE]
 4. jeść, pić [TRANSITIVE]
  Let's have dinner. (Zjedzmy obiad.)
  "Why are you so weak?" "I didn't have breakfast." ("Czemu jesteś taki słaby?" "Nie jadłem śniadania.")
 5. doświadczać [TRANSITIVE]
  I had too many bad things in my life. (Doświadczyłem zbyt wielu złych rzeczy w moim życiu.)
 6. czuć, odczuwać (np. różne uczucia) [TRANSITIVE]
 7. cierpieć (np. na choroby) [TRANSITIVE]
  He has Lyme disease. (On cierpi na boreliozę.)
  Jane has cancer. (Jane cierpi na raka.)
 8. otrzymywać, mieć [TRANSITIVE]
 9. mieć (czas) [TRANSITIVE]
  Keep talking, I have time. (Mów dalej, mam czas.)
  I don't have time for your jokes. (Nie mam czasu na twoje żarty.)
 10. mieć (coś w określonej pozycji, w określonym stanie) [TRANSITIVE]
 11. mieć (pracę, obowiązki) [TRANSITIVE]
  I have too many responsibilities. (Mam za dużo obowiązków.)
 12. mieć dostępne (np. pokoje w hotelu) [TRANSITIVE]
  We have two rooms available. (Mamy dostępne dwa pokoje.)
 13. trzymać (np. kogoś za ramię) [TRANSITIVE]
  He had my hand this whole time. (On trzymał mnie za rękę cały ten czas.)
 14. mieć (gości) [TRANSITIVE]
  I can't go out tonight, I have guests. (Nie mogę dziś wyjść, mam gości.)
 15. organizować (np. imprezę) [TRANSITIVE]
  I'm having a party this Saturday. (Organizuję imprezę w tą sobotę.)
 16. skutkować, odnosić skutek [TRANSITIVE]
 17. mieć (szansę, okazję) [TRANSITIVE]
  Do you think I have a chance with her? (Czy myślisz, że mam u niej szansę?)
 18. rodzić (dziecko) [TRANSITIVE]
  The thought of having a baby was scary, but a little exciting too. (Myśl o urodzeniu dziecka była straszna, ale też nieco ekscytująca.)
 19. sprawiać (żeby ktoś coś zrobił) [TRANSITIVE]
  I had him clean his room. (Sprawiłem, by on posprzątał swój pokój.)
 20. przekonywać (kogoś) [TRANSITIVE]
 21. mieć kogoś (gdy mamy na myśli, że ktoś uprawiał z kimś seks) informal [TRANSITIVE]
  I think she's had a lot of men. (Myślę że ona miała wielu mężczyzn.)
 22. mieć, miewać (np. ból głowy) [TRANSITIVE]
  I have a headache. (Mam ból głowy.)
  I have stomachaches. (Miewam bóle brzucha.)
 23. palić, zapalić (papierosa) [TRANSITIVE]
  I'm going to have a smoke. (Idę zapalić.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. być kimś, czuć się ważnym

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. mieć coś, zawierać coś
  Do you have something to say? (Masz coś do powiedzenia?)
  I just wanted you to have something to remember us by. (Chciałem, byś miała coś, co będzie ci o nas przypominać.)
 2. mieć coś, posiadać coś
  I have two boats. (Posiadam dwie łodzie.)
  My parents have a big house. (Moi rodzice mają duży dom.)
 3. mieć coś przy sobie
  Do you have money? (Masz przy sobie pieniądze?)
  I don't have any money. (Nie mam przy sobie żadnych pieniędzy.)
 4. częstować się czymś spoken
  Have a sandwich, I made them for everyone. (Poczęstuj się kanapką, zrobiłem je dla wszystkich.)
  Have some of the pie, it is delicious. (Poczęstuj się kawałkiem placka, jest przepyszny.)
czasownik
 1. musieć
  I have to study. (Muszę się uczyć.)
  My mother told me that I have to do the dishes. (Moja mama powiedziała mi, że muszę umyć naczynia.)
czasownik
 1. jestem
  I am John. (Jestem John.)
  zobacz także: be

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. istnienie, byt [COUNTABLE]
  What's the point of being? (Jaki jest cel istnienia?)
 2. istota, stworzenie [UNCOUNTABLE]
  A human is a thinking being. (Człowiek jest istotą myślącą.)
  Every human being has a conscience. (Każda istota ludzka posiada sumienie.)
  Every human being has a right to live. (Każda ludzka istota ma prawo do życia.)
  People are mortal beings. (Ludzie są śmiertelnymi istotami.)
 3. jestestwo

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. będąc (używane, by pokazać powód czegoś)
  Being a quiet sort of person, I didn't want to get involved. (Będąc spokojnym człowiekiem nie chciałem się angażować.)
  Being at work, she couldn't pick up her child from school. (Będąc w pracy, ona nie mogła odebrać swojego dziecka ze szkoły.)
  Being a short woman, she always wears high heels (Będąc niską kobietą, ona zawsze nosi szpilki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

am (skrót) *** , a.m. (skrót)
ante meridiem latin

Alternatywna pisownia to: AM, A.M.
obrazek do "am" po polsku
przysłówek
 1. przed południem; rano (np. godzina piąta rano; skrót od łac. 'ante meridiem')

are

rzeczownik
 1. ar (jednostka powierzchni)
czasownik
 1. jest (forma czasownika "be")
  He is a doctor. (On jest lekarzem.)
  zobacz także: be

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. skrót od "she is", "she has"
  She's not a bit like the girl in your photograph. (Ona w niczym nie przypomina dziewczynki ze zdjęcia.)
  She's a nice girl. (Ona jest miłą dziewczyną.)
obrazek do "she is" po polsku
 1. ona jest
obrazek do "it is" po polsku
 1. ono jest
czasownik
 1. on ma

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

-'s

suffiks
 1. skrót od 'is'
  He's stupid. (On jest głupi.)
 2. skrót od 'has' (tylko gdy jest czasownikiem modalnym)
  He's gone out. (On wyszedł.)
  He has a book. (On ma książkę.)
 3. skrót od 'us' (używane tylko w "let's")
 4. skrót od 'does' (używane w pytaniach po zaimkach pytających) spoken
  What's he planning to do? (Co on planuje zrobić?)
 5. do tworzenia przypadka dzierżawczego rzeczowników w liczbie pojedynczej (niezakończonych na literę 's')
 6. do określania typu sklepu lub czyjegoś domu British English
  I'm going to the grocer's. (Idę do warzywniaka.)
  I will be at Stanley's. (Będę u Stanleya (w domu).)
czasownik
 1. ona ma

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ono ma

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. taki jaki jest, w takim stanie jak widać

Powiązane zwroty — "he is"

inne
idiom
that's somebody's loss spoken , it's somebody's loss spoken = to czyjaś strata (np. że nie chce zrobić czegoś, co wyszłoby mu na dobre)