"on jest" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "on jest" po polsku — Słownik angielsko-polski

on jest

obrazek do "he is" po polsku
 1. he is , he's  
czasownik
 1. is ***
  • jest (forma czasownika "be")
   He is a doctor. (On jest lekarzem.)
   zobacz także: be
zaimek
 1. there *****
  • jest, znajduje się, wydaje się
   Is there any orange juice left? (Czy został jeszcze sok pomarańczowy?)
   There was a cat on the fence. (Na płocie był kot.)
   There was love in the air. (W powietrzu była miłość.)
   There are four slices of cheese in my sandwich. (Na mojej kanapce są cztery plasterki sera.)
   There isn't any milk in the fridge. (W lodówce nie ma mleka.)
   There were no batteries in the shop. (Nie było baterii w sklepie.)
   Is there water on Mars? (Czy jest woda na Marsie?)
   W wyrażeniach "there is", "there exists" zaimka "there" nie tłumaczymy.
czasownik
 1. be *****  
  I am Tom. (Jestem Tom.)
  This is a dog. (To jest pies.)
  Where are you? (Gdzie jesteś?)
  I am a student. (Jestem studentem.)
  He is young. (On jest młody.)
  She is smart. (Ona jest mądra.)
  It is a car. (To jest samochód.)
 2. shall ***
  • być, musisz (czasownik modalny, stosowany w pytaniach grzecznościowych, kiedy coś proponujemy)
   Shall we go to a restaurant today? (Pójdziemy dziś do restauracji?)
   Shall we have a sit? (Może usiądziemy?)
 3. be around ** , be about British English *****
  • istnieć, być, żyć
   I'm around at the office from 9 to 5. (Jestem w biurze od 9 do 17.)
   How long is the Internet around? (Jak długo istnieje internet?)
 4. form ***** , forme old use
  • stanowić, być [TRANSITIVE]
   His works form a vital part of contemporary literature. (Jego dzieła stanowią istotną część współczesnej literatury.)
   These stamps form only a fraction of my whole collection. (Te znaczki stanowią tylko ułamek całej mojej kolekcji.)
 5. go *****
 6. subsist
 7. make *****
  • zostawać, być (kimś) [TRANSITIVE]
   I know you'll make a great father. (Wiem, że będziesz świetnym ojcem.)
   He makes a great cook. (On jest świetnym kucharzem.)
   Używane z rzeczownikiem. Używane w celu powiedzenia, że ktoś/coś ma niezbędne cechy do bycia kimś/czymś.
 8. be a mess
  • panować, być (o bałaganie)
   His house is always tidy, but his car is an absolute mess. (Jego dom jest zawsze czysty, ale w jego samochodzie panuje totalny bałagan.)
 1. be somebody *****
czasownik
 1. to be quite a man
  • być kimś (w sensie: kimś szczególnym, wyróżniającą się osobą)

Powiązane zwroty — "on jest"

inne
inne
phrasal verb
czasownik
idiom
rzeczownik
byt = being +2 znaczenia