"on jest" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "on jest" po polsku — Słownik angielsko-polski

on jest

obrazek do "he is" po polsku
 1. he is , he's *****  
czasownik
 1. is ***
  • jest (forma czasownika "be")
   He is a doctor. (On jest lekarzem.)
   zobacz także: be
zaimek
 1. there *****
  • jest, wydaje się
   Is there any orange juice left? (Czy został jeszcze sok pomarańczowy?)
   W wyrażeniach "there is", "there exists" zaimka "there" nie tłumaczymy.
czasownik
 1. be *****  
  I am Tom. (Jestem Tom.)
  This is a dog. (To jest pies.)
  Where are you? (Gdzie jesteś?)
 2. shall ***
  • być, musisz (czasownik modalny, stosowany w pytaniach grzecznościowych, kiedy coś proponujemy)
   Shall we go to a restaurant today? (Pójdziemy dziś do restauracji?)
   Shall we have a sit? (Może usiądziemy?)
 3. be around ** , be about British English *****
  • istnieć, być, żyć
   I'm around at the office from 9 to 5. (Jestem w biurze od 9 do 17.)
   How long is the Internet around? (Jak długo istnieje internet?)
 4. form ***** , forme old use
  • stanowić, być [TRANSITIVE]
   His works form a vital part of contemporary literature. (Jego dzieła stanowią istotną część współczesnej literatury.)
   These stamps form only a fraction of my whole collection. (Te znaczki stanowią tylko ułamek całej mojej kolekcji.)
 5. go *****
 6. subsist
 7. make *****
  • zostać, być (kimś) [TRANSITIVE]
   I know you'll make a great father. (Wiem, że będziesz świetnym ojcem.)
   He makes a great cook. (On jest świetnym kucharzem.)
   Używane z rzeczownikiem. Używane w celu powiedzenia, że ktoś/coś ma niezbędne cechy do bycia kimś/czymś.
 8. be a mess
  • panować, być (o bałaganie)
   His house is always tidy, but his car is an absolute mess. (Jego dom jest zawsze czysty, ale w jego samochodzie panuje totalny bałagan.)
czasownik
 1. be somebody *
 2. to be quite a man
  • być kimś (w sensie: kimś szczególnym, wyróżniającą się osobą)

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "on jest"

inne
czasownik
phrasal verb
inne
rzeczownik
byt = being +2 znaczenia
przysłówek
idiom