ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"znajduje się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znajduje się" po polsku

znajduje się

zaimek
 1. there *****
  • jest, znajduje się, wydaje się
   Is there any orange juice left? (Czy został jeszcze sok pomarańczowy?)
   There was a cat on the fence. (Na płocie był kot.)
   There was love in the air. (W powietrzu była miłość.)
   There are four slices of cheese in my sandwich. (Na mojej kanapce są cztery plasterki sera.)
   There isn't any milk in the fridge. (W lodówce nie ma mleka.)
   There were no batteries in the shop. (Nie było baterii w sklepie.)
   Is there water on Mars? (Czy jest woda na Marsie?)
   W wyrażeniach "there is", "there exists" zaimka "there" nie tłumaczymy.
Enumerable#find: A magnifying
czasownik
 1. find *****
  • znajdować, odkrywać [przechodni]
   I can't find my mobile phone. Did you see it? (Nie mogę znaleźć mojego telefonu komórkowego. Widziałeś go?)
   She found him sitting on the floor and singing. (Ona znalazła go siedzącego na podłodze i śpiewającego.)
  • znajdować, wygospodarować (np. czas, pieniądze) [przechodni]
   I managed to find time for my children. (Udało mi się wygospodarować czas dla moich dzieci.)
   I hope I will find time to help you. (Mam nadzieję, że znajdę czas, aby ci pomóc.)
 1. dust for fingerprints
 1. be instanced
czasownik
 1. locate ***
phrasal verb
 1. look something up * , look up something ***
  • znajdować coś, wyszukiwać coś (np. informacje w słowniku, komputerze), sprawdzać coś (np. w słowniku, internecie)
   I don't know what this word means. I will look it up in a dictionary. (Nie wiem co znaczy to słowo. Wyszukam je w słowniku.)
   If you don't know this word, just look it up in a dictionary. (Jeśli nie znasz tego słowa, po prostu sprawdź je w słowniku.)
   I'll look up his number in the phone book. (Sprawdzę jego numer w książce telefonicznej.)
   I don't know the address of the hospital - can you look it up on the Internet? (Nie znam adresu szpitala - czy możesz sprawdzić go w Internecie?)
phrasal verb
 1. come up with something
idiom
 1. lay one's hands on something
 2. run something to earth
phrasal verb
 1. track somebody down
idiom
 1. scare someone up  
obrazek do "be located" po polsku
czasownik
 1. sit *****
 2. land *****
 3. pass , *****
 4. lie *****   [nieprzechodni]
 5. go , *****
 1. be located
  • znajdować się, być zlokalizowanym (w jakimś miejscu)
   Our company is located in Wrocław. (Nasza firma znajduje się we Wrocławiu.)
   The planet is located around 2,000 light years from us. (Planeta znajduje się około 2.000 lat świetlnych od nas.)

Powiązane zwroty — "znajduje się"

rzeczownik
czasownik
inne

powered by  eTutor logo