"smart thing" — Słownik kolokacji angielskich

smart thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bystra rzecz
  1. smart przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The smart thing to do now would be to leave while she still could and return another day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo