"increasingly violent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej agresywny
  1. increasingly przysłówek + violent przymiotnik
    Silna kolokacja

    The student protests are highly visible, and they have become increasingly violent in the past few weeks.

powered by  eTutor logo